ĐẦM - VÁY

đầm sọc

295.000 VNĐ

đầm dây chéo

295.000 VNĐ

đầm mangto

285.000 VNĐ

đầm trơn cotton

315.000 VNĐ

đầm hở lưng

325.000 VNĐ

đầm kiểu

275.000 VNĐ

đầm chấm bi

285.000 VNĐ

đầm đuôi cá

285.000 VNĐ

yếm kaki trơn

315.000 VNĐ

đầm suôn linen

295.000 VNĐ

đầm kimono

285.000 VNĐ

đầm hoa văn

285.000 VNĐ

đầm hở eo

275.000 VNĐ